Can Ricart, Espai d’escolta

Hem guanyat la beca premi per el nostre projecte “Can Ricart, espai d’escolta”!

El vam presentar a les Beques Premi de l’Institut de Cultura de Barcelona.

Considerem que el recinte de Can Ricart ha d’omplir-se de contingut a partir de les necessitats del veïnat i de projectes socials i solidaris.  Abans de la pandèmia de Covid-19 des de la Taula impulsàvem mensualment l’activació de la plaça amb el “Traster de Can Ricart”, però la situació pandèmica ha fet aflorar la necessitat d’un nou procés col·lectiu que, amb l’impuls de les entitats residents, renovi un pacte veïnal per l’activació i la posterior cura de l’espai de Can Ricart amb una proposta inclusiva per a totes les edats.

Proposem un procés d’acció co-educativa comunitària per la reactivació i millora de la plaça de Can Ricart. La proposta s’adreça principalment a les entitats usuàries de Can Ricart però està oberta a tothom del barri que hi vulgui participar. 

La proposta abraça el concepte d’educació integral per a la ciutadania tal i com s’entén en una òptica de Ciutat Educadora, fent propi l’objectiu d’aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants. Entenem que un procés és educatiu quan és sostingut en el temps, afavoreix l’autonomia dels participants, és inclusiu en tant que respecta els ritmes i necessitats de cadascú, i genera un canvi intern útil a la vida i al benestar de la persona. 

La proposta s’estructura en quatre fases consecutives i entrellaçades: despertem, iniciem el procés i aprenem a activar la percepció sensorial i fer memòria col·lectiva; imaginem, aprenem a establir les línies guia que donen suport a les accions de transformació i cura; singularitzem, aprenem a realitzar un dispositiu per el joc i la socialització amb l’objectiu de materialitzar una petita millora de l’espai; socialitzem, aprenem a testar allò que hem fet a través del joc i l’ús espontani, a celebrar i avaluar i a socialitzar els resultats. 

Aquests aprenentatges individuals i col·lectius ens han de permetre: escoltar/escoltar-nos, a nosaltres mateixes, a les altres, a l’espai, fer memòria, del que es fa i es feia, de l’espai, transformar, simbòlicament una porció de l’espai per propiciar-ne la re-apropiació i cura,

reflexionar col·lectivament sobre noves maneres com volem habitar Can Ricart i com volem socialitzar els coneixements adquirits.  

Treballarem amb una metodologia participada i vivencial oferint eines per comprendre, transformar i cuidar l’espai. Les persones participants podran reiterar les accions proposades per profunditzar en la seva presa de consciència i involucrar, amb un efecte pol·linitzador, a altres persones interessades. 

*Aquest projecte ha comptat amb el suport de les Beques “Premis Barcelona 2020” de l’Ajuntament de Barcelona