20 propostes del Poblenou per a l’eix Pere IV

Des de la Taula, i amb la voluntat de reactivar social, cultural i econòmicament l’eix Pere IV es decidia a finals de 2015 iniciar un procés de participació ciutadana en relació a l’orientació del desenvolupament de l’Eix Pere IV. Un procés de participació que tenia per objectius generals:

  • Reconèixer, apropar i fer partícip a tota la comunitat veïnal del Poblenou en la necessitat de subjectes actives de la reactivació de l’eix Pere IV.
  • Co-produir entre la comunitat veïnal les línies i orientacions per al desenvolupament social i econòmic de l’eix Pere IV.

El procés participatiu mobilitzaria durant el 2016 més de 1.300 persones en la diagnosi de necessitats i prop de 400 en el debat i deliberació de les propostes. Del procés en sorgirien 20 propostes veïnals per a la reactivació social i econòmica de l’Eix Pere IV. Unes propostes referides a la modificació dels usos urbanístics, mesures estratègiques d’incentivació fiscal, foment de l’economia solidària i de proximitat, recuperació i posada en valor del patrimoni i vinculades a la mobilitat. Per a més informació del procés:

  • 20 propostes veïnals per a la reactivació de l’Eix Pere IV
  • Diagnosi de necessitats i problemàtiques de l’Eix Pere IV
  • Memòria tècnica del procés participatiu de la Taula Eix Pere IV

Memòria tècnica

Resultats Enquesta

 

20propostesDelPoblenou_eixPereIV


DESCARREGAR ARXIU